Er zijn al veel buitenlandse talenten langsgekomen: kinderen die heel inventief zijn, ondernemend en al zelf apps gemaakt hebben. Nando is een voorbeeld uit Nederland. Hij vertelt hoe hij begonnen is, over zijn bedrijven (!) en over welke ideeën hij nog heeft.